Reparació de plats

Un plat amb una esquerda és sempre un compte enrrere fins la seva rotura total. I, clar, un a sentència de mal so durant el seu us.

 

B-Sharp Percussion estudiem cada cas per buscar la solució.

 

Normalment són dos els processos possibles, tot i que hi ha més:

 

- Reducció del diámetre del plat per la total desaparició de l'esquerda. És la millor solució, però té repercussions en el to fonamental del mateix.

- Tall en mitja lluna. És la solució de compromis entre qüalitat i preu i es fa servir per no afectar molt al so inicial del plat. Per desgracia, el plat queda desequilibrat i te tendència a sempre inclinar-se cap al costat de més pes. I pot tornar a trencar-se.

 

Si tens dubtes, consulta amb nosotros i t'assesorarem gratuitament.